Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.122815, Φ.Ε.Κ.3507/τ. β΄/31.12.2012 άρθρο 12, οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματείας του Νοσοκομείου μας είναι οι εξής:

 1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.
 2. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
 3. Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
 4. Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και την επικύρωση των αντιγράφων.
 5. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της Γραμματειακής Υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στο Ισόγειο  του κτιρίου 05.


Το προσωπικό του τμήματος Γραμματείας  απαρτίζεται από τους κάτωθι :

Προϊσταμένη του τμήματος :                         Χαρίκλεια Κολιώνη-Μανουσογιαννάκη

Προσωπικό του τμήματος Γραμματείας:       Ειρήνη Τόλη

Fax: 210 770 5980

e-mail: grammateia@gna-gennimatas.gr


Προσωπικό Πρωτοκόλλου:

 1. Δήμητρα Κιτρίδου
 2. Νείλος Μουσιούτης
 3. Ελένη Τσιτσεκλή
 4. Αθανάσιος Κατής
 5. Αριστείδης Πολυζωγόπουλος
 6. Μαγδαληνή Τσιούφη
 7. Βασιλική Κωστούλα

Στοιχεία επικοινωνίας Πρωτοκόλλου: τηλέφωνο: 213 203 2161