1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Αντιμετώπιση Δικαστικών και Νομικών υποθέσεων του Νοσοκομείου.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

 Προσωπικό Τμήματος
 

Δικηγόροι:

Δημήτριος Ν. Ραζέλος,  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
Εμμανουήλ Χ. Παπαουλάκης,  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
Μαρία Π. Αντωνοπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας:

Ειρήνη Τόλη


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλ. 213 203 2158 
Ώρες : 7.00 – 2.30  email  γραμματεύς: sec_lawyer@gna-gennimatas.gr
email κου Δ.  Ραζέλου : lawyer@gna-gennimatas.gr