Τηλ : 213 203 2452

email: anosologiko@gna-gennimatas.gr


Προσωπικό

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Dr Κυριακή Μασσέλου MD, PHD, βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Χρήστος Πετρίδης, τεχνολόγος
Κατερίνα Μανδαράκα, τεχνολόγος
Στεφανία Τσοπανά, τεχνολόγος (επικουρική)


Αντικείμενο –ασθενείς

Στο Εργαστήριο γίνεται ο  ανοσολογικός  έλεγχος  των ασθενών του Νοσοκομείου και  μεγάλου αριθμού εξωτερικών ασθενών.
Ο  αριθμός ασθενών που προσέρχονται για έλεγχο  το χρόνο  ξεπερνά τις  10.000


Εξετάσεις