Τηλ : 213 203 2578 & 213 203 2205 

Προσωπικό

Υπεύθυνη  Εργαστηρίου: Dr Αλεξάνδρα Σιόρεντα, βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, e-mail: siorenta@hotmail.com
Βασιλική Βράνη, βιολόγος
Σταυρούλα Δρόσου, τεχνολόγος
Ερασμία Σταμαθιουδάκη, τεχνολόγος


Αντικείμενο –ασθενείς

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας  έχει σαν κύριο  αντικείμενο την HLA τυποποίηση   ασθενών και δοτών  για  μεταμόσχευση οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών)   . Στο  Εργαστήριο τυποποιούνται  επίσης  οι εθελοντές δωρητές του Κέντρου Δότη και ασθενείς με  νοσήματα που συσχετίζονται  με συγκεκριμένα HLA μόρια .
Ο  αριθμός  των ασθενών που προσέρχονται κατά μέσο όρο για έλεγχο  το χρόνο  είναι 4000-4500
Εξετάσεις

HLA- A*,B*,C* , DRB1* , DQB1*,DQA1*,DPB1* τυποποίηση ( μεταμόσχευη οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων)

Μοριακή τυποποίηση HLA για συσχέτιση με διάφορα νοσήματα/θεραπείες:

  • Aγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα : HLA-Β*27
  • Κοιλιοκάκη  : HLA-DQB1*02, DQB1*0302 (DQ8)
  • HIV λοίμωξη, αγωγή με Abacavir  : HLA-Β*57
  • Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet: HLA-Β*51
  • MICA τυποποίηση

Οι μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο είναι: SSP, SSOP, SBT