Τηλ / Φαξ: 210 747 0467
Email: http://www.georgepaterakis.gr/

Προσωπικό

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Dr Γεώργιος Πατεράκης MD, PHD, αιματολόγος, διευθυντής ΕΣΥ
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, βιοχημικός
Ελένη Ταμβάκη, βιολόγος
Μαριάννα Σκάλκου, τεχνολόγος


Αντικείμενο ασθενείς

Εξετάσεις

Τύπος εξέτασης Χρέωση σε αριθμό μονοκλωνικών Νοσήματα που αφορά Χαρακτήρας (επείγον-ραντεβού)
Διάγνωση Οξεία Λευχαιμία (ΟΛ) 40 ΟΜΛ, ΟΛΛ (Β,Τ) επείγον
Διάγνωση Λεμφώματα NHL 30 Β, Τ Προγραμματισμός
Υπολειμματική νόσος ΟΛ 40 ΟΜΛ, ΟΛΛ (Β,Τ) Προγραμματισμός
Υπολειμματική νόσος NHL 30 Β, Τ Προγραμματισμός
Yποπληθυσμοί αίμα 15-20 Όλες οι ειδικότητες Προγραμματισμός
Υποπληθυσμοί μυελός 30 ΜΔΣ, ΜΥΣ, ΟΛ,Λ Προγραμματισμός
Ειδικά υγρά 30 Εξιδρώματα, ΕΝΥ, BAL Προγραμματισμός
Iστοί 30-40 Λεμφαδένες, FNA Προγραμματισμός
CD34 15 Αιμα, PBSC επείγον
PNH 20 Αίμα Προγραμματισμός
διάφορα 20-30 Αυτοάνοσα, ανοσοανεπάρκειες Προγραμματισμός